Od jinud - zajímavé

Kostelec: konec „tankodromu“ se blíží? - www.ricansko.info/cs/clanky


Jak dělají strategický plán v Českém Brodě. - www.cesbrod.cz


seznam.cz: Nebojte si říct o jasné informace (PDF, 72kB)


Černokostelecko 02/07: Dětské hřiště (PDF, 108kB)
O projektu dětského hřiště čtěte na: www.hristekostelecncl.cz


Pavel Pávek: Někdo se musel zbláznit (PDF, 719kB)


Reportáž ČT o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy.


Záznam besedy (MP3, 50MB)
o kanalizaci v Kostelci nad Černými lesy ze dne 13.10.2006

Fotografie

27.10.2007

Jednání Zelených a ODS

Jednání zástupců Zelených a ODS dne 28. 1. 2007

Přítomni:Kamínek Jan (KJ), Kabelík Pavel ml. – MS Zelených
 Chmelíková Ewa (CHE), Vodochodský Tomáš (VT), Dekojová Olga (DO) – za MS ODS

ODS - Zelení KJ předseda MS Zelených

1)  Zhodnocení povolebního stavu v zastupitelstvu
2)  Popsání stavu v Radě Města
3)  Vyjádření potřeby změn pro lepší spolupráci v RM. Nutnost dohody Zelených a MS ODS návrh na změnu (převolby) Rady Města

DO člen MS ODS

4)  zhodnocení stavu zastupitelstva z jejího osobního pohledu, jako člena ZM

KJ předseda MS Zelených

5)  V případě neochoty zastupitelů za ODS ke změně v RM, pan Urban je rozhodnut odstoupit z funkce starosty Města
6)  Starosta pan Urban má názor, že radní Chmelíková, Kašparová a Uhlíř blokují práci starosty tím, že zadávají zbytečné úkoly starostovi a nepomáhají v jeho práci.
7)  Návrh na řešení je následující: převolit RM a to na 2 ODS, 2 Zelení a 1 který, který bude vzájemně přijatelný, ale nesmí to být Kašparová a nebo Uhlíř.

CHE předsedkyně MS ODS

8)  ODS nenavrhne odvolání starosty
9)  ODS navrhuje účast nejen zastupitelů za Zelené, ale i ostatních členů zastupitelstva na jednání Rady, bez poradního hlasu s tím, aby si každý po několika RM udělal jasný názor jak práce v RM pokračuje
10)  ODS nesouhlasí se změnami v RM

VT člen MS ODS

11)  Informace o jednání, na které byl pozván panem starostou Urbanem na MěÚ, kde byl seznámen s jeho názorem na špatnou práci některých členů RM a o starostově požadavku na výměnu těchto lidí


28. 1. 2007
14 – 16 hodin kancelář ODS Kostelec n/Čl
Zapsala: Dekojová Olga


Co dodat k jednání

Byla jsem jedním z účastníků jednání, které se konalo 28. 1. 2007 mezi členy MS ODS a MS Zelených. Ráda bych vám podala informaci o tom, co bylo předmětem tohoto jednání a jaký mám já jako Olga Dekojová na to názor.

Jednání vyvolali členové MS Zelených. Cílem bylo oznámit, že pan starosta není spokojen s určitými členy RM a proto je přesvědčen, že je nutné udělat určité kroky a pro tyto kroky, hledá podporu u zastupitelů za MS ODS.

Můj názor je následující: nesouhlasím s názorem starosty Urbana a je pro mne nepřijatelné, že po 2 měsících učení se, je rozhodnut, že členové RM, jsou v jeho očích překážkou pro jeho práci. Proto jsem se rozhodla, že se na tuto skutečnost pana starosty Urbana zeptám osobně, nemám ráda přetlumočené názory a už vůbec mi je velmi nepříjemné, že v případě, že má někdo s někým problém tak ho řeší s někým jiným.

Olga Dekojová